Seurakunnan hallintoelimet

Kirkkovaltuusto 

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset sekä valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.

 

Kirkkovaltuusto 2015-2018:

Suomäki Riitta, puheenjohtaja 2017 syksy- (Ritva Hiltunen edesmennyt 2017 syksy)

Istolainen Vesa, varapuheenjohtaja, 2017 syksy-

Humppi Sirpa

Jokinen Lauri

Jäntti Elina

Kangasaho Pirkko

Koskinen Hilkka

Lahti Arja

Lampinen Soile

Löytökoski Liisa

Niinikoski Riitta

Poikonen Aira

Poikonen Laura

Saarenketo Hilkka

Pasanen Marjoriitta, listavarajäsen, Keskusta

Simonen Eija, listavarajäsen, Kirkko jokaista varten

Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii Kari Kemppainen. Läsnä on myös kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Tiainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ellei ole jo kirkkovaltuuston jäsen..

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja talouden hoitoa, sekä panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset, edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä valvoo seurakunnan etua.

Kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2016-2017 (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Tiainen Seppo, pj. 

Sirpa Humppi, varapj.      (Elina Jäntti)

Vesa Istolainen kv.vpj.    (Toivo Poikonen)

Pirkko Kangasaho             (Hilkka Koskinen)

Tapani Lahti                     (Lauri Jokinen)

Aira Poikonen                  (Katriina Niinikoski)

Hilkka Saarenketo           (Liisa Löytökoski)

Eija Simonen                   (Soile Lampinen)

Timo Viertamo                 (Laura Poikonen)

Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii Kari Kemppainen. Lisäksi läsnä ovat puheoikeudella kirkkovaltuuston puheenjohtajat uusina 2017 sykystä alkaen Riitta Suomäki ja Vesa Istolainen.

 

Vuositilintarkastajat 2015-2018

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy/JHT Ilari Karhu ja Aleksi Kirsilä.

Vastuuryhmät ja toimikunnat 2015-

Diakoniatyö:

Elina Ahvenjärvi diak.viranh.         Liisa Löytökoski                            Pirkko Kangasaho                         Tiina Lahtinen                              Hilkka Saarenketo (kn.)                      
                 

Lähetystyö:

Maria Lyly, kappal.                      Kirsti Isoaho                        Eija-Maria Leppänen                 Maarit Mahlamäki                         Laura Poikonen (kn.)                                            

Nuoriso-, varhaisnuoriso- 
ja rippikoulutyö:

Päivi Kokko, nuorisotyönohj.         Seppo Tiainen, khra                      Katri Humppi                                Tiina Lahtinen                               Jere Härkönen                              Hilkka Saarenketo (kn.)                        

Lapsityö:

Maria Lyly, kappal.               Sanna Poikonen, lo.                   Heli Kajuutti                           Soile Lampinen                       Pirjo Äijänen                          Henna-Mari Pekkanen                      

Talous- ja hallintotyö:

Kari Kemppainen, talouspääll.
Sirkka Piispanen                         Pirkko Kangasaho  (kn.)                

Jumalanpalvelus- 
ja musiikkityö:

Jouni Mäkinen, c-kanttori            Vesa Istolainen (kn.)                    Maria Lyly, kappal.                  

 

Kiinteistötyö:

Tuula Leppänen 1.10.2013-          Lauri Jokinen  (kn. vara)             Marketta Silvonen 

 

Emännöintityö: 

Satu Kemppainen, emäntä
Vesa Istolainen (kn.)                   Marleena Ruuska
Kaija Hakala