Kaste

Kaste on kristittynä olemisen perusta ja kirkollisista toimituksista tärkein. Kasteen kautta ihminen liittyy seurakunnan ja Jumalan perheen jäseneksi sekä tulee osalliseksi Jumalan armosta ja rakkaudesta.

Kastetilaisuus on ilon juhla, jossa kiitetään elämän antajaa.

Kasteeseen valmistautuminen

Kummit

Kummi on kastettavalle lapselle tärkeä ihminen, turvallinen aikuinen ja ystävä.

Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Lisäksi kummina voi toimia kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluva henkilö.

Aika ja paikka

Useimmiten lapsen kastejuhlaa vietetään hänen ollessaan noin kuuden viikon ikäinen. Lapsi on kirjattava väestörekisteriin kahden kuukauden kuluessa syntymästä. Viimeistään silloin on hyvä antaa lapselle nimi ja toimittaa kaste. 

Kastetilaisuus voidaan järjestää kotona, kirkossa tai muussa tarkoitukseen sopivassa juhlatilassa.

Toimituskeskustelu

Ennen kastejuhlaa pidetään papin kanssa toimituskeskustelu. Siinä käydään läpi kastetilaisuuden kulku, hoidetaan rekisteröintiin liittyvät paperit ja sovitaan käytännön järjestelyistä. 

Kun perheeseen syntyy ensimmäinen lapsi, on tapana käydä keskustelu perheen kotona. Seuraavien lasten kohdalla kastejuhlasta voidaan sopia puhelimitse.

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastamisen lisäksi Jeesus kehottaa opettamaan kastettua. Kristillisestä opetuksesta vastaavat kastetun lapsen vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä.

Kastetilaisuus 

Kastetilaisuuden kulussa noudatetaan kastekaavaa, joka on nähtävillä virsikirjan lopussa sekä kirkollisten toimitusten kirjassa. Yksityiskohdista sovitaan papin kanssa kastekeskustelussa. Kummeilla, isovanhemmilla ja muilla läsnä olevilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimitukseen.

Kotona järjestettävää kasteta varten varataan

  • valkea liina kastepöydälle
  • kastemalja
  • Raamattu
  • kynttilä
  • valkoinen liina lapsen päälaen kuivaamista varten
  • kukkia koristeeksi

Muuta muistettavaa

tilaisuuteen kutsuminen 
kastemekon hankinta (mekon voi myös lainata seurakunnalta)
tarjoilusta huolehtiminen
valo- tai videokuvauksesta sopiminen

Kasteen jälkeen 

Kun Jeesus antoi kastekäskyn, hän kehotti myös opettamaan kastetulle kristillistä uskoa. Lapsen kristillisestä kasvatuksesta vastaavat vanhemmat, kummit ja seurakunta yhdessä. Heidän tärkein tehtävänsä on lapsen puolesta rukoileminen.

Kristilliseen kasvatukseen voi kuulua esimerkiksi iltarukouksen opettaminen, kirkossa käyminen tai hengellisten lastenkirjojen tutkiminen yhdessä. Vanhemmille tärkeät arvot, kuten anteeksipyytäminen ja -antaminen, luovat vakaata pohjaa lapsen elämälle. Perhe voi myös vaalia pieniä tai suurempia perinteitä kristillisten juhlien, kuten joulun ja pääsiäisen yhteydessä.

Seurakunta tukee vanhempia kasvattajan tehtävässään. Kastepapin puoleen voi kääntyä myös lapsen kasvaessa. Seurakunta tarjoaa pienille lapsille ja perheille kerhotoimintaa ja hieman isommille lisäksi retkiä ja leirejä.

Vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyvissä pulmatilanteissa palvelee Keski-Suomen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus.

Perheasiain neuvottelukeskus