Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus. Avioliitto on perheen perusta. Vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen.

Vihkitapahtumassa keskeistä on siunauksen pyytäminen. Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille.

Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja tekemään parhaansa, jotta kumpikin voisi olla liitossa onnellinen.

Vihkimiseen valmistautuminen

Avioliiton esteiden tutkinta

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Esteiden tutkintaa täytyy pyytää vähintään viikkoa ennen vihkipäivää. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta. 

Avioliiton esteiden tutkintaa pyydettäessa tulee pariskunnan molempien osapuolten olla paikalla kirkkoherranvirastossa.

Papin ja kirkon varaaminen

Pappi ja kirkko varataan kirkkoherranviraston kautta. Häitä suunnittelevien on syytä olla liikkeellä hyvissä ajoin.

Pariskunnan kannattaa lisäksi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä vihkivään pappiin. Hänen kanssaan järjestetään tapaaminen, jossa keskustellaan avioliiton merkityksestä ja sovitaan vihkitilaisuuden käytännön järjestelyistä. Tilaisuuden musiikkivalinnat sovitaan kanttorin kanssa.

Nimien valinta

Sukunimi ilmoitetaan papille ennen vihkimistä. Puolisot voivat ottaa yhteisen sukunimen tai kumpikin voi säilyttää sen nimen, joka hänellä on avioliittoon mennessä. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa nimi, joka miehellä tai vaimolla oli naimattomana ollessaan. Se puoliso, jonka nimi muuttuu, voi käyttää yhteisen nimen edellä nimeä, joka oli hänellä naimattomana ollessaan tai avioliittoon mennessä. Sukunimen valinnassa on hyvä huomata se, että nimi tulee myös yhteisten lasten sukunimeksi.

Vihkitilaisuus

Morsiuspari käy vihkitilaisuuden kulun papin kanssa etukäteen läpi toimituskeskustelussa. Toimituksen kaava on nähtävissä virsikirjan liiteosassa sekä kirkollisten toimitusten kirjassa.

Tilaisuus etenee pääpiirteittäin seuraavasti:

 • Johdantomusiikki, jonka aikana hääpari saapuu alttarille
 • Alkusiunaus
 • Papin johdantosanat
 • Vihkirukous
 • Raamatunluku
 • Papin puhe vihittäville
 • Kysymykset vihittäville
 • Sormusrukous
 • Avioliiton vahvistaminen
 • Aviopuolisoiden siunaaminen
 • Yhteinen esirukous
 • Isä meidän -rukous
 • Siunaus ja lähettäminen
 • Päätösmusiikki

Toimitukseen peruskaavaan on mahdollista lisätä sopimuksen mukaan lisätä esimerkiksi musiikkiesitys tai sormuslupaukset. Koko tilaisuus voidaan morsiusparin niin toivoessa viettää morsiusmessuna, jolloin tilaisuus etenee jumalanpalveluksen mukaisesti ja siihen sisältyy ehtoollisen vietto.

 

Avioliiton siunaaminen 

Kun avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti, voidaan liitto siunata. Siunaaminen on yleistä esimerkiksi kansainvälisissä avioliitoissa, mutta kuka tahansa avioliiton siunaamista haluava voi sitä pyytää.

Tilaisuutena avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.

Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla papin ja siunattavien sopimuksen mukaan. Musiikin valinnassa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Papin ja kanttorin kanssa sovitaan etukäteen tilaisuuden kulusta ja musiikista.

Avioliiton voi siunata kuka tahansa suomalainen evankelis-luterilainen pappi missä päin maailmaa tahansa, koska siunaaminen ei ole juridinen tapahtuma.