Hautaan siunaaminen

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Luopumisen hetkellä voimme jättää oman ja kuolleen läheisenkin elämän suurempiin käsiin. Jeesuksen sanoman kautta meillä on toivo jälleennäkemisestä.

Hautajaiset ovat osa suruprosessia 

Hautaan siunaaminen on tärkeä omaisille lohdutuksen ja surusta toipumisen kannalta. Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun.

Hautajaisiin kuuluu myös kiitollisuus yhteisestä ajasta ja elämästä. Vainajasta puhuminen ja yhdessä muisteleminen lohduttavat.

Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä niin hautajaisten suunnitteluun ja toteutukseen kuin muunkinlaisen tuen tarpeeseen.

Hautaan siunaamisen valmistelut

Hautajaisten valmisteluissa omaisten tukena ovat seurakunta ja hautaustoimisto. 

Siunaustilaisuudesta sopiminen 

Omaisten on hyvä käydä paikan päällä kirkkoherranvirastossa, jossa sovitaan siunaustilaisuuden aika, paikka, siunaava pappi ja kanttori. Samalla omaiset toimittavat seurakuntaan heille annetun hautausluvan.

Siunaavan papin kanssa sovitaan tapaaminen, jossa käydään läpi siunaustoimituksen, hautaan laskun ja muistotilaisuuden vaiheet. Musiikki valitaan kanttorin kanssa. 

Sanomakellot

Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös sanomakellojen soittamisesta. Kellojen soitto kertoo seurakunnan jäsenen poismenosta ja muistuttaa elämän rajallisuudesta. Omaiset voivat kokoontua kirkkopihalle kuuntelemaan sanomakelloja. Kellojen soittoaika sovitaan arkipäivälle klo 10-12 väliselle ajalle.

Hautapaikka 

Hautapaikka hankitaan kirkkoherranviraston kautta. Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa hautausmaahan seurakunnan jäsenyydestä riippumatta. Karstulan Päällimen hautausmaalla on hautapaikkoja sekä arkku- että uurnahautausta varten.

Hautapaikasta sekä kaivu-, peitto- sekä nurmetustyöstä peritään nykyään yhtenäisyyden johdosta myös  kotikuntalaisilta pienet maksut 50 €/50 €, pl. veteraanit joilta hautapaikkamaksua ei peritä. Muualta Karstulaan tuotavilta peritään reilusti korkeammat maksut.

Hautaustoimisto 

Hautaustoimiston kanssa asioidaan yleensä ainakin arkun ja hautakiven hankintaan sekä vainajan pukemiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa. Hautaustoimisto hoitaa korvausta vastaan myös muut hautajaisten järjestelyt omaisten toiveiden mukaisesti. 

 

Siunaustilaisuus

Karstulan seurakunnassa vainajan siunaaminen toimitetaan kirkossa. Kesäaikaan siunaaminen on mahdollista toimittaa myös haudalla.

Hautaan siunaamisen kaava on nähtävillä virsikirjan liiteosassa ja kirkollisten toimitusten kirjassa.

Tilaisuuden kulku on pääpiirteittäin seuraava:

Alkusoitto, jonka aikana omaiset kantavat arkun kirkkoon

 • Virsi
 • Alkusiunaus
 • Johdantosanat
 • Rukous
 • Raamatunluku ja siunauspuhe
 • Uskontunnustus
 • Siunaussanat
 • Rukous
 • Isä meidän
 • Herran siunaus
 • Virsi
 • Kukkatervehdykset (kukat voidaan laskea myös alkuvirren jälkeen)
 • Virsi
 • Loppusoitto

Arkku kannetaan loppusoiton aikana kirkosta hautapaikalle, jossa se lasketaan hautaan. Hauta peitetään kukkakannella, jonka päälle asetetaan kukkalaitteet. Joku lähiomaisista kutsuu haudalla saattoväen muistotilaisuuteen.

 

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen jälkeen omaiset kokoontuvat muistotilaisuuteen. Sukulaisilla ja ystävillä on silloin mahdollisuus muistella vainajaa, ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta hänen kanssaan ja lohduttaa toisiaan surussa.

Yleensä joku omaisista esittää haudalla kutsun muistotilaisuuteen. Siitä voidaan ilmoittaa myös sanomalehden kuolinilmoituksen yhteydessä tai henkilökohtaisesti etukäteen.

Tilaisuuden ohjelma 

Muistotilaisuus voidaan järjestää esimerkiksi seurakuntatalolla tai kotona. Muistotilaisuuden viettämiseen ei ole virallista kaavaa. Yleensä tilaisuudessa on ruoka- tai kahvitarjoilu. Virsien laulaminen ja muistosanat sopivat tilaisuuden luonteeseen. Tapana on myös lukea saapuneet adressit.

Muistotilaisuuteen laitetaan yleensä esille muistopöytä. Pöydällä on valkea liina, kynttilöitä, vainajan kuva ja kukkia. Muutakin vainajaan liittyvää, kuten valokuvia, voidaan laittaa esille.

Pappia ja kanttoria voi pyytää osallistumaan muistotilaisuuteen. Heiltä saa myös apua tilaisuuden musiikin ja muun ohjelman järjestämiseen.

Hautajaisten jälkeen

Tukea suruun

Suru läheisen poismenosta ei pääty hautajaisiin. Läheisen menettämisestä voi kuitenkin pikkuhiljaa selvitä, askel kerrallaan. Surulle on hyvä antaa aikaa.

Seurakunnan työntekijät ovat tukenasi myös hautajaisten jälkeen. Ota rohkeasti yhteyttä, kun kaipaat kuuntelijaa tai rinnallakulkijaa.

Poismenosta ilmoittaminen jumalanpalveluksessa 

Siunauksen jälkeisenä sunnuntaina vainajan nimi luetaan jumalanpalveluksessa ja hänelle sytytetään muistokynttilä. Esirukouksessa rukoillaan vainajan ja omaisten puolesta.

Joku tai jotkut lähiomaisista voivat halutessaan tulla sytyttämään muistokynttilän kuorin etuosan muistopöydälle. Yksityiskohdista sopimista varten on toivottavaa, että omaiset ottavat yhteyttä pappiin tai suntioon ennen jumalanpalvelusta.

Tuhkauurnan luovutus

Mikäli ennen siunaustilaisuutta on sovittu vainajan tuhkauksesta, vainaja kuljetetaan siunaamisen jälkeen krematorioon tuhkaamista varten. Uurna luovutetaan omaisille krematoriosta siinä tapauksessa, että tuhka aiotaan sijoittaa pysyvästi leposijaansa vuoden kuluessa.

Haudan hoito ja hautausmaalla käyminen

Omaisten tulee poistaa haudalle lasketut kukkalaitteet 30 päivän kuluessa (touko-elokuulla 14 päivän kuluessa). Muussa tapauksessa seurakunta poistaa laitteet.

Jatkossa seurakunta huolehtii nurmipintaisten hautojen nurmen leikkuusta. Omaisten vastaavat kukitushoidosta. Omaiset voivat hoitaa kukituksen itse tai tehdä haudanhoitosopimuksen seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa. Lisätietoja sopimusvaihtoehdoista antaa kirkkoherranvirasto. Omaisten tulisi välttää sellaista esineiden tuomista haudalle, jotka voivat haitata haudan hoitamista tai jotka ovat tarkoitusperiltään ei-kristillisiä.

Yleisöllä on vapaa pääsy hautausmaalle touko-elokuussa klo 7-22, muulloin valoisana aikana. Juhla-aikoina hautausmaa on avoinna läpi vuorokauden. Lemmikkieläinten tuominen hautausmaalle on kielletty.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Henkilön poismenon jälkeen pidettävään perunkirjoitukseen tarvittavat virkatodistukset ja sukuselvitykset saa kirkkoherranvirastosta. Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. 

Virkatodistuksen saa yleensä suoraan mukaan virastossa käynnin yhteydessä. Laajempien sukuselvitysten toimittamiseen on syytä varata vähintään viikko, kesäaikaan vähintään kaksi viikkoa.