Seurakunnan hallintoelimet

Kirkkovaltuusto 

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset sekä valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.

 

Kirkkovaltuusto 2021-2022

Sirpa Humppi (puheenjohtaja)                 

Pirkko Kangasaho                                             

Riitta Kolari                              

Hilkka Koskinen                                                 

Arja Lahti                                  

Onni Moisio                        

Soile Lampinen                                                  

Sirpa Muhonen                                                 

Tarja Oikari                              

Tuula Paajanen (varapuheenjohtaja)                                             

Henna-Mari Pekkanen                                     

Mika Ruusuvirta                                                

Hilkka Saarenketo                                             

Ilkka Västi                                 

Varajäsenet:                            

Elina Jäntti                                

Marjoriitta Pasanen                                         

Riitta Sauna-aho                                               

Minna Takkula

Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii Leena Lamminen-Sorsa. Läsnä on myös kirkkoneuvoston puheenjohtaja Seppo Tiainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ellei ole jo kirkkovaltuuston jäsen..

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa ja talouden hoitoa, sekä panee täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset, edistää seurakunnan hengellistä elämää sekä valvoo seurakunnan etua.

Kirkkoneuvoston kokoonpano vuosina 2021-2022                                       

Seppo Tiainen (puh.johtaja)                           

Pirkko Kangasaho (varapuh.joht.)                                            

Riitta Kolari                              

Arja Lahti                                  

Tapani Lahti                             

Tarja Oikari                              

Mika Ruusuvirta                                                

Hilkka Saarenketo

Ilkka Västi                                 

Sirpa Humppi (valt. puh.joht.)                                                  

Tuula Paajanen (valt. varapuh.joht.)                          

Henkilökohtaiset varajäsenet:                                                  

Riitta Sauna-aho

Soile Lampinen

Kari Halinen

Sirpa Muhonen

Onni Moisio

Hilkka Koskinen

Oki Nieminen

Kokousten sihteerinä toimii Leena Lamminen-Sorsa

 

Vuositilintarkastajat 2019-2022

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Ab/JHT Ht Ilari Karhu ja asijantuntija Toni Koivusaari.

VASTUURYHMÄT  2019-20

Valittu kirkkoneuvoston kokouksessa maaliskuussa 2019.

 

Emännöinti:              Riitta Kolari, Marleena Ruuska, Marjo Villman

Kiinteistö:                 Mika Ruusuvirta, Marketta Silvonen, Tuula Leppänen,Tapani Lahti

Talous:                     Pirkko Kangasaho, Sirkka Piispanen, Arja Lahti,Ilkka Västi

 

Diakonia:                  Hilkka Saarenketo, Pirkko Kangasaho, Tiina Laitinen

Lähetys:                   Laura Poikonen, Kirsti Isoaho, Eija-Maria Leppänen, Maarit Mahlamäki, Tarja Oikari

 

Jp. / Musiikki:            Tuula Paajanen, Vesa Istolainen, Jouni Mäkinen,

Sirpa Muhonen

 

Lapsityö:                  Soile Lampinen, Hennamari Pekkanen, Pirjo Sorsa

 

Nuorisotyö:               Sirpa Humppi, Oki Nieminen, Onni Laitinen

 

 

Tiedoksi merkitään, että Liisa Löytökosken tilalle vanhustyönneuvostoon Riitta Kolari.